top of page

Studio Karel uvede kontroverzní dokument a cyklus filmů Karla Reisze


SELSKÝ ROZUM


Téměř tříletý sběr materiálu na českém venkově, zkoumání toho, jakými tématy žijí zemědělci a podnikatelé v této oblasti, jak a proč fungují dotace, proč se pěstují některé plodiny více a jiné méně a proč v posledních letech ubylo chovů zvěře a jaké to má důsledky na produkci potravin, vedl ve výsledném střihu autory k zaměření se na roli Andreje Babiše, styl a důsledky jeho podnikání a následně i politických aktivit, které se stávají jedním z nejvíce určujících faktorů pro českou krajinu, podnikatelské prostředí a brzy nejspíš také pro celý stát.


Film také využívá dlouhodobé práce řady novinářů v této oblasti a několik jeho scén přímo sleduje autory nedávno vydané knihy Žlutý baron Zuzanu Vlasatou a Jakuba Patočku při investigativní práci. Jedním z hlavních protagonistů filmu je moravský sedlák Bohumír Rada, který spoluzasvětil Andreje Babiše do zemědělského podnikání a pak se jejich cesty zásadně rozešly.


1. října, 19:30


TŘIKRÁT KAREL REISZ

V říjnovém biografu Studia Karel vám představíme tři filmy režiséra Karla Reisze. Znáte ho? Víte, že byl hlavním průkopníkem filmové nové vlny v Británii? Víte, že točil v Hollywoodu s největšími herci 70. let? Víte, že se narodil v Ostravě? Víte, že se narodil ve stejném domě, kde je teď Studio Karel? Víte, že se Studio Karel jmenuje po něm?

4. řijna, 19:30:

Sladké sny 17. řijna, 19:30: Gambler
O životě Karla Reisze bude pojednávat představení ŠAMPAŇSKÝ SOCIALISTA, které bude mít premiéru 5. listopadu 2017.
Více o Studiu Karel na samostatné stránce.

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page