top of page

ZÁPISNÍK ZMIZELÉHO

Hudebně divadelní happening

ZÁPISNÍK ZMIZELÉHO

Hudebně divadelní happening k 90. výročí úmrtí skladatele Leoše Janáčka

Projekt je finančně podpořen z rozpočtu Statutárního města Ostrava

 

Snění o Janáčkovi v Kostele sv. Václava. Kostelní zdi s úžasnou akustikou rozezní živou hudbou neméně úžasný cimbálista Daniel Skála. Zahraje cyklus skladeb Po zarostlém chodníčku. A po tomto chodníčku se s ním vydají také herci a tanečníci, kteří v divadelních obrazech nechají na moment vytanout a v prostoru rozžít střípky z Janáčkova života. Rozehrají pár poznámek ze zápisníku skladatele. Nečekejte vzdělávací pořad, ale tichou kontemplaci v kostelních lavicích, záblesky snů, asociativní obrazy a mrazení v zádech.

 

Letošní rok je ve znamení 90. výročí od úmrtí českého hudebního skladatele Leoše Janáčka. Divadlo Stará aréna toto výročí oslaví mimořádným představením v Kostele sv. Václava. Divadelně hudební happening s názvem ZÁPISNÍK ZMIZELÉHO připomene Janáčkovu hudbu a také přinese divadelní, pohybové a taneční obrazy inspirované Janáčkovým životem. Leoš Janáček byl charakteristický svými zápisníky. Podle vzpomínek všech pamětníků bez zápisníku a tužky neudělal ani krok a zapisoval do notových zápisů všechny zvuky, které slyšel kolem sebe - zpěv ptáků, hádku na ulici, zvuk továrních píšťal. A pokud čirou náhodou u sebe zápisník neměl, zapisoval si noty alespoň na lem košile. V našem představení bude právě Leoš Janáček oním zmizelým a z jeho dopisů a deníkových zápisů se vydáme po jeho stopách.

Představení se odehraje pouze jednou. Nenechejte si tedy ujít ojedinělou možnost jej zhlédnout. A zaposlouchat se do niterných tónů Janáčkovy hudby ve skvělém podání Daniela Skály.

Živá muzika: Daniel Skála

Účinkující: Robin Ferro, Vít Hofmann, Aneta Červená, Tereza Petrová, Petr Ochvát, Milan Cimerák

Kostýmy: Magdalena Cónová
Dramaturgie: Antonín Dvořák
Koncept a režie: Šimon Krupa a Pavel Gejguš

Leoš Janáček

(*3.7.1854 Hukvaldy - +12.8.1928 Ostrava)

je český hudební skladatel. Většinu svého života byl jako tvůrce opomíjen a jeho dílo bylo nepochopeno soudobou hudební obcí. Snad pro to, že téměř o půl století předběhl vývoj v hudebním světě. Leoš Janáček je autorem několika moderních oper, které vznikly v době, kdy opera ještě podléhala manýrám romantismu. Jeho pokrokové myšlení tedy o několik desítek let předběhlo proud moderny, který později změnil konvence hudebního myšlení. Po většinu svého života byl respektován jako učitel hudby a sběratel lidových písní. Ale zásadní část jeho díla, pokrokové opery, ve své době zcela narazily a setkaly se s nepochopením, byly dokonce označovány za diletantské. V dnešní době jsou celosvětově známé a uznávané, dobývají jeviště světových scén a patří k dílům, která nestárnou, ale zrají. Jen díky své houževnatosti dokázal Janáček sám obhajovat svůj umělecký názor. Připomeňme si k poctě výročí tohoto zajímavého rodáka z nedalekých Hukvald, bouřliváka s šedivou kšticí a knírem, skladatele s nelehkým životním osudem. Divadelně hudební happening s názvem ZÁPISNÍK ZMIZELÉHO připomene Janáčkovu hudbu a také přinese divadelní, pohybové a taneční obrazy inspirované Janáčkovým životem.

 

Daniel Skála

se narodil v Ostravě 19.7.1981 a hře na cimbál se začal věnovat už ve svých sedmi letech. Hru na cimbál vystudoval na Kroměřížské konzervatoři, poté pokračoval studiem na Lisztově akademii v Budapešti. Jako cimbálista získal mnohá ocenění na inerpretačních soutěžích u nás i v zahraničí. 

Jako interpret se věnuje především hudbě barokní a současné. Vystupuje pravidelně na koncertech a festivalech u nás i v zahraničí a to jak sólově, v komorním obsazení (z nichž vystupuje do popředí spolupráce s maďarskou klavíristkou Nórou Füzi), tak i s komorními a symfonickými orchestry (Teatro de la Fenice (Benátky), Asko/Schönberg ensemble (Amsterdam), Polská národní filharmonie, Polský národní rozhlasový orchestr Katowice, Janáčkova filharmonie, Janáčkova komorní filharmonie, Talichův komorní orchestr, Musica Figuralis, Ostravská banda aj.). Na podzim 2009 vystoupil mimo jiné na La Bienale v Benátkách a v dubnu 2010 koncertoval s Amsterdamským Asko/Schönberg ensemble v Californii a v New Yorské Carnegie Hall.

 

Daniel Skála v současné době působí jako vedoucí hudební složky souboru lidových písní a tanců Hlubina, pro který vytvořil mimo jiné celovečerní projekt „Oj, pleťmy taněc“. Dále spolupracuje s cimbálovou muzikou Vojtek zaměřující se zejména na autentické provádění písní a tanců oblasti tzv. horského Lašska.

Foto z představení. Ondřej Bob Vojčiniak

bottom of page