top of page

Kaleidoskop klavírních skladeb


Ingrid Sotolářová (foto: archiv)

Jestli máte rádi klavírní koncerty, nemůžete vynechat Piano Kaleidoskope. Ve čtvrtek 4. dubna vystoupí ve Staré aréně portugalská pianistka českého původu Ingrid Sotolářová.

V pořadu zazní skladby těchto autorů:

F. Chopin, C. Ph. E. Bach, I. Albeniz, M. De Falla, A. Piazzola, J. Ježek.

Ingrid Sotolářová

Původem z Brna, klavíristka a klavírní pedagožka. Po ukončení studia na brněnské konzervatoři u Dr. Jany Soharové a JAMU u prof. Doc. Inessy Janíčkové, provázeném několika cenami v národních klavírních soutěžích o Cenu Beethovenova Hradce, nastoupila jako korepetitorka baletu do Národního Divadla v Brně a pracovala také krátkodobě na Hudební a Taneční konzervatoři a JAMU v Brně.

Od roku 1992 žije i se synem v zahraničí, nejprve ve španělské Galicii a posledních deset let v sousedním Portugalsku,kde působí jako klavírní pedagog i doprovazeč na profesionálních hudebních školách, konzervatořích i univerzitách.

Věnuje se příežitostně také koncertní činnosti, ať už jako členka různých komorních seskupení, nebo sólově, ve Španělsku a Portugalsku, jakož i jiných zemích (ČR, Řecko, Brazílie). Je pravidelně zvána k účasti na mistrovských kurzech klavíru a do porot mezinárodních klavírních soutěží v Portugalsku i České republice.


  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page